Oddlužení fyzické osoby je vhodné pro zaměstnance i podnikatele?

Kdo si může využít oddlužení fyzické osoby? Může to být skutečně kdokoliv, jelikož v současné době platí, že podmínky spojené s touto eliminací dluhů jsou velmi benevolentní. A to v mnoha směrech. My se aktuálně podíváme na fakt, kdo si konkrétně může požádat. Připomeňme, že to musí být výhradně jenom fyzická osoba, nikoliv ta právnická. S ohledem na žádost však platí i to, že si nemusíme žádat nutně jenom sami za sebe, jelikož není problém ani to, pokud si požádáme se svým manželem nebo manželkou. To vše velmi výrazně zjednodušuje.

Využijte oddlužení fyzické osoby jako zaměstnanec

Právě standardní zaměstnanci byli od samotného počátku těmi, kdo si mohl a může o samotné oddlužení fyzické osoby požádat. S tím souvisí i daná žádost, kterou je třeba vyplnit. V ní se dokládají nejenom příjmy současné a minulé, ale dokládá se zde také zaměstnání a odhadovaná výše příjmů v následujících pěti letech. S nimi následně souvisí hlavně to, že čím jsou vyšší, tím větší šance na schválení oddlužení je. Pokud se žádá v páru, jsou příjmy logicky sečteny, k čemuž soud přihlíží mnohem benevolentněji – tedy s ohledem na výši současných dluhů a na to, aby jich mohlo být uhrazeno alespoň 30 procent.

O oddlužení si mohou požádat také podnikatelé

Nezapomínejme také na to, že to nejsou jenom fyzické osoby, ale jsou to i podnikatelé, kteří si mohou požádat. S nimi je spojena jedna zajímavá výhoda, kterou jim oddlužení přinese. Je jasné, že jako osoby samostatně výdělečně činné mohou primárně řešit dluhy, které vznikly v rámci soukromých aktivit. Dodat ale musíme i to, že někdy je možné řešit také dluhy, které původně vznikly jako podnikatelské a později byly přesunuty právě na samostatnou fyzickou osobu. V tomto tak mají samostatně výdělečné subjektu velkou výhodu. Pozor však na nutnost dodržení několika konkrétních podmínek.