O oddlužení mohou žádat podnikatelé i zaměstnanci

Když se mluví o oddlužení, je třeba říci, že hlavní podmínkou je to, aby si požádala výhradně fyzická osoba. Firmu totiž pomocí této možnosti jednoduše oddlužit nejde. To ale neznamená, že nemůžete podnikat. Podíváme-li se na základní podmínky blíže, musíme říci, že se výrazným způsobem zmírnili. Stále však zůstává nutnost mít příjem, nebo jiné možnosti toho, jak opatříte peníze na to, abyste uhradily své dluhy. Jistotou zůstávají výhody spojené hlavně s tím, že se nemusí jednat o všechny dluhy, jelikož plně postačí, pokud bude uhrazeno alespoň 30 procent veškerých závazků, které vzniknou.

Jste zaměstnaný? Oddlužení zvládnete snadno

Pokud jste klasickým zaměstnancem, mohli jste si o osobní bankrot požádat kdykoliv v minulosti, stejně jako můžete učinit i teď. Navíc má tato cesta pro vás i určitou výhodu. V rámci žádosti o oddlužení totiž udáváte nejenom svůj minulý příjem, ale i odhad toho budoucího. Díky výplatním páskám, stejně jako díky vaší pracovní smlouvě můžete obě čísla uvést nejenom přibližně, ale samozřejmě zcela přesně. A i k tomu se může soud přiklonit právě ve chvíli, kdy se bude jednat o celkovém schválení vaší konkrétní žádosti.

I jako podnikatel můžete o oddlužení fyzické osoby dokázat

Zde se může objevit jedna nevýhoda, spojená s vaším příjmem. A to s ohledem na to, kolik jste ho reálně přiznávali. Čím méně, tím větší komplikace může vzniknout. Podobné problém může nastat při odhadu budoucích příjmů, jelikož v tomto podnikatel nemá vždy úplně jasno, jelikož dnes je vše nejisté. Na druhou stranu oddlužení fyzické osoby spojené s podnikatelským segmentem může přinášet i výhody. Ty se týkají vašich dluhů. Nemusíte nutně řešit jenom ty osobní, jelikož při splnění určitých podmínek může dojít také k tomu, že jsou vyřešeny i dluhy z podnikatelské činnosti. V tomto mají všichni podnikatelé velké plus.